• sözbaşy

“Prismlab” çalt-400 seriýaly ýokary takyklykly 3D printer

Gysga düşündiriş:

Prismlab çalt-400 seriýaly ýokary takyklykly UV bejeriş 3D printeri, iň az 25 mkm bilen has ýokary çap takyklygyny gazanmak üçin iň täze SMS tehnologiýasyny kabul edýär data Maglumatlar bulutda tutulýar, 24 sagat yzygiderli çap edilýär we awtomatiki usulda doldurylýar sagatda 1 kg-dan gowrak önüm.

Equipmentokary enjamlaryň durnuklylygy bilen senagat üznüksiz partiýa 3D çap etmek üçin amatly we zawodyň üznüksiz işlemeginiň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.Häzirki wagtda diş, lukmançylyk, bilim we beýleki amaly ugurlarda ulanyldy we täsirli sanly çözgütdir.

Germaniýada dizaýn baýragyny we Taýwanda altyn nokat baýragyny aldy.Dizaýn has ylymly.Integrirlenen metal gabyk korpusy has berkdir.Hakyky akylly 3D printer.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

1 / Has ýokary çap takyklygy, 25 min μ m çenli
2 / Maglumatlar bulutda tutulýar, 24 sagat yzygiderli çap edilýär we sagatda 1kg-dan gowrak çykyş bilen awtomatiki usulda doldurylýar.
3 / equipmentokary enjamlaryň durnuklylygy bilen senagat üznüksiz partiýa 3D çap etmek üçin amatly we zawodda üznüksiz işlemek zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler
4 / Integrirlenen metal gabykly ýelken, Germaniýada dizaýn baýragyny we Taýwanda altyn nokat baýragyny aldy.Dizaýn has ylymly.

Arza

Diş modelini çap etmekde we dürli lukmançylyk enjamlaryny çap etmekde giňden ulanylýar, bu model maglumatlaryny has içgin görkezip we lukmanlar üçin has gowy maglumat berip biler.
Bilim pudagynda-da gowy ulanylýar.Mugallymlar düşündirmek üçin has köp bilim modellerini çap edip biler.Adaty önümçilik usullary bilen deňeşdirilende, 3D çap etmek has köp material we pul tygşytlap biler.

amaly
programma1

Parametrler

Haryt ady RP-400M RP-400D RP-400-T
Ses gurmak 384 * 216 * 340 384 * 216 * 100 384 * 216 * 340
Takyklyk Agşam 50 25 卩 m Agşam 50
Karar 34 卩 m 17 | im 34 卩 m
Aýratynlyklary Awtomatiki gaýtadan işlemek Awtomatiki model ýygyndysy Awtomatiki gaýtadan işlemek
Esasy programma Lukmançylyk Diş implantasy, dikeldiş Univershliumumy (bilim)
Bejeriş ýörelgesi Iň ýokary gurnalan, Matrisa ekspozisiýa ulgamy Iň ýokary gurnalan, Matrisa ekspozisiýa ulgamy Iň ýokary gurnalan, Matrisa ekspozisiýa ulgamy
Enjamyň ölçegi 840 * 840 * 1750mm 840 * 840 * 1750mm 840 * 840 * 1750mm
Agram 248 kg 248 kg 248 kg
Material Fotopolimer Resin Fotopolimer Resin Fotopolimer Resin
Giriş faýl formaty STL STL STL

  • Öňki:
  • Indiki: