• sözbaşy
hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Prismlab China Ltd.” (“Prismlab” diýilýär), optiki, mehaniki, elektrik tehnologiýasy, kompýuter programma üpjünçiligi we apparat we fotopolimer materiallary bilen birleşdirilen we ýokary tizlikli prototip maşynlaryny öndürmek we satmak bilen meşgullanýan ýokary tehnologiýaly kärhana. SLA tehnologiýasyna esaslanýar.Önümleri 50-den gowrak ýurtda we sebitde ýaýrady, Hindistan, Günorta Koreýa, Singapur, Germaniýa we Angliýa bilen çäklenmän, dünýädäki ulanyjylaryň arasynda uly seslenme gazandy.

+
Countriesurtlar we sebitler

Alkyş

Bütin dünýäde ulanyjylar

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

2005-nji ýylda esaslandyrylan “Prismlab” ýokary tizlikli Stereo Lithografiýa Apparat (SLA) 3D printerlerini işläp düzmek, öndürmek, satmak we hyzmat etmek boýunça ýöriteleşendir.Kompaniýanyň tehniki gözleg we ösüş işgärleri 50% töweregi boldy.2013-nji ýyldan başlap, “Prismlab” fotosensiw tehnologiýa toplanmagyny, köpçülikleýin önümçilik tejribesini we serhetaşa özgerişleri ulanyp, asyl MFP bejeriş 3D çaphana tehnologiýasyny üstünlikli ösdürdi.“Prismlab” 2005-nji ýylda diňe sanlyja adam bilen döredilen başlangyçdan 100-e golaý işgäri bolan ýokary tehnologiýaly kompaniýa geçdi.

Döredildi
%
Ösüş işgärleri
+
Işgärler

Bäsdeşlik

 • 1

  1. Dünýäniň aýratyn tehnologiýasyna eýe bolan Prismlab, 3D çap etmek bilen baglanyşykly 70-den gowrak patent gazandy;

 • 2

  2.Ultra-çalt tizlik, dünýädäki paralel SLA enjamlaryndan 5-10 esse çalt;

 • 3

  3. Özbaşdak öndürilen enjamlar we ýokary öndürijilikli fotopolimer rezin materiallary içerde we daşary ýurtlarda şuňa meňzeş önümlerden has arzan çykdajy edýär;

 • 4

  4.Ultra-ýokary takyklyk, 400 mm derejesinde 67μm ölçegde uly formatda çap etmäge mümkinçilik berýär;

 • 5

  5.Kuick partiýa maglumatlary import etmek, çap etmegiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin awtomatiki tertibi amala aşyrýar;

 • 6

  6. highokary hilli import edilýän ýagtylyk çeşmesi we esbaplary çalt tizlik bilen birlikde ýokary güýç bilen durnukly we ygtybarly öndürijilik döredýär.