• sözbaşy

Binagärlik

Binagärlik

Häzirki wagtda 3D çap etmek has kämillik ýaşyna ýetdi we şahsylaşdyrylan binagärlik bezeginde we modellerinde giňden ulanyldy.Üstünlikli wakalar “suw kub”, Şanhaý Bütindünýä sergi zaly, Milli teatr, Guan Guangzhouou opera teatry, Şanhaý gündogar sungat merkezi, Feniks halkara metbugat merkezi, Haýnan halkara konferensiýa we sergi merkezi, Sanýa Feniks adasy we ş.m. ýaly müňlerçe adama degişlidir. .

Gurluşyk pudagynda dizaýnerler çalt, arzan, ekologiýa taýdan arassa we ajaýyp gurluşyk modellerini çap etmek üçin 3D printerleri ulanýarlar.3D çap ediş modeli, binagärlik döredijiliginiň wizual we päsgelçiliksiz aragatnaşygyny amala aşyrmagyň iň oňat usulydyr, dizaýn talaplaryny doly kanagatlandyrýar, materiallary we wagty tygşytlaýar.

Maksatnama

Adaty binagärlik dizaýn proseduralary programma üpjünçiligi arkaly sanly modele çyzmakdan, soň bolsa köp wagt talap edýän el bilen önümçilikden geçmeli.
“Prismlab” printerler toplumy sanly CAD dizaýnynyň jikme-jikliklerini ajaýyp dikeldip bilýän, inçe, tekiz üst we çylşyrymly gurluşa eýe bolan çap bölekleri, model ýasamak siklini ep-esli gysgaldyp we taslamanyň gidişini çaltlaşdyryp bilýän LCD ýagtylygy bejermek tehnologiýasyny kabul edýär.3D çap etmek, şeýle hem köp bölekli gurluşyň ýa-da adaty senetden ýörite içerki gurluşyň böleklerini öndürmekde has ýokary ýerine ýetirip, çylşyrymly bölekleri goldaýar.Hususan-da, käbir konseptual binagärlik düşünjelerine diňe 3D çap etmek arkaly ýetip bolýar.Şonuň üçin binagärler we içerki dizaýnerler üçin ideal kömekçi.
3D çaphana tehnologiýasyny arhitekturada ulanmak:

Design Dizaýna kömek etmek üçin: 3D çap etmek dizaýn niýetini çalt dikeldip biler we başlangyç taslamany görkezmäge kömek edip biler.Şol bir wagtyň özünde, dizaýnerlere we arhitektorlara has giň döredijilik meýdançasy berýär.

Model Çalt model döretmek: Çalt prototip ýazmak tehnologiýasy arkaly 3D çap etmek displeý modelini çalt çap edip we müşderilere içgin görkezip biler.

surat16
surat17
surat18
surat19