• sözbaşy
 • Prismlab-i Senagat we maglumat tehnologiýalary ministrliginiň hyzmatlara gönükdirilen önümçilik görkeziş sanawynyň dördünji tapgyryna goşulmagy bilen gutlaýarys!

  Prismlabyň goşulmagy bilen gutlaýarys ...

  5-nji dekabrda Senagat we maglumat tehnologiýasy ministrligi hyzmatlara gönükdirilen önümçilik görkeziş sanawynyň dördünji tapgyrynyň çykarylmagyny gurady we Prismlab China Ltd. (mundan beýläk Prismlab diýlip atlandyrylýar) görkeziş hökmünde üstünlikli saýlandy ...
  Koprak oka
 • Termoforming maşynlaryna çiller hyzmat etmek

  Termoforming enjamy, görünmeýän diş ýaýlaryny ýasamak üçin örän möhüm guraldyr.Enjamyň hyzmat möhletini uzaltmak üçin termoforming maşynynda çilleri abatlamakda gowy iş etmeli.1 equipment Enjamlara hyzmat etmek üçin enjam ýapylmaly we kesilmeli ...
  Koprak oka
 • Endoskopda Micro nano 3D çaphana tehnologiýasynyň ulanylyşy

  Micro nano 3D Çap etmek Tehnologiýasynyň ulanylyşy ...

  3D çaphana tehnologiýasy ylym we tehnologiýanyň başynda ýokary tehnologiýaly tehnologiýa.Baglanyşykly prosesleriň gowulaşmagy we hünär enjamlarynyň üznüksiz optimizasiýasy bilen 3D çaphana tehnologiýasy, şol sanda mikro nano 3D çap etmek durmuşyň ähli ugurlaryna kem-kemden ulanylýar....
  Koprak oka
 • Prismlab-i Şanhaýda ýöriteleşdirilen we ýörite “Kiçijik ägirt” kärhanalaryň dördünji toparyna saýlanmagy bilen gutlaýarys!

  Prismlabyň saýlanmagy bilen gutlaýarys ...

  Şanhaý şäher Ykdysadyýet we maglumat tehnologiýasy komissiýasy, ýöriteleşdirilen we ýörite täze “kiçi ägirtleriň” dördünji toparynyň sanawynda we Şanhaýda ýöriteleşdirilen we ýörite täze “kiçi ägirtleriň” birinji topary we Prismlab C ...
  Koprak oka
 • “Prismlab” awtomatiki gurnama önümçilik liniýasy

  “Prismlab” awtomatiki gurnama önümçilik liniýasy ...

  “Prismlab” awtomatiki gurnama önümçilik liniýasy arassalaýjylary gaýtadan işlemekde we öndürmekde ulanmak üçin döredildi.Termoformingde, lazer belliklemekde we awtomatiki usulda kesmekde aýdyň deňleşdiriji önümçilige düşünip bilýän, köpçülik üçin işiň netijeliligi ep-esli ýokarlanar ...
  Koprak oka
 • “Prismlab Micro-nano 3D” çap ediji maşyn we esasy tehnologiýa

  “Prismlab Micro-nano 3D” çap ediji maşyn we kor ...

  Ylym we Tehnologiýa ministrliginiň “Mikro-nano gurluşy goşmaça önümçilik prosesi we enjamlary” taslamasynyň belgisi: 2018YFB1105400 ...
  Koprak oka
 • Prismlab Merkezi (Zhengzhouou) halkara diş sergisine we milli stomatologiýa öýüni ösdürmek we dolandyryş forumyna gatnaşdy we köp zat gazandy!

  Prismlab Merkezi (Zhengzhou) Inter ...

  Recentlyakynda, “Prismlab China Ltd.” (mundan beýläk “Prismlab” diýlip atlandyrylýar) 15-nji sentýabrdan 17-nji sentýabr aralygynda Çhengzhouou Halkara Konwensiýa we Sergi Merkezinde geçirilen Merkezi (Zhengzhouou) Halkara Diş Sergisine gatnaşdy, flagman modeli-Rapid400 seriýasy ...
  Koprak oka
 • 3D çaphana senagatynyň kämilleşdirilmegini çaltlaşdyrmak üçin “Prismlab C” 200 million ýuany maliýeleşdirýär

  “Prismlab C” 200 million ýuanyň maliýeleşdirilmegi ...

  -------- Recentlyakynda Hytaýda 3D çaphana sanly programma çözgütleri bilen üpjün ediji - prismlab China Ltd. (mundan beýläk "prismlab") 200 million maliýeleşdirmegiň C tapgyryny tamamlandygyny habar berdi ...
  Koprak oka
 • Prismlab-i Şanhaýda ýöriteleşdirilen, ýörite we täze “Kiçijik ägirtler” kompaniýalarynyň dördünji partiýasy hökmünde saýlanmagy bilen gutlaýarys!

  Prismlabyň saýlanmagy üçin gutlaýaryn ...

  8-nji awgustda Şanhaý Ykdysadyýet we maglumat tehnologiýasy komissiýasy "Şanhaýda ýöriteleşdirilen, ýöriteleşdirilen we täze" kiçi ägirtleriň dördünji toparynyň sanawy we ýöriteleşdirilen, ýöriteleşdirilen we N. birinji toparyň sanawy barada bildiriş "berdi. ..
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2