• sözbaşy
 • 2005

  · “Prismlab China Ltd.”, fotosurat timarlaýjy maşyny ösdürmäge ünsi jemledi we 3D çaphana dünýäsine girmek üçin berk binýat döretdi.

 • 2009

  · “Prismlab” dünýäde eksklýuziw “Iki taraplaýyn çap etmek” suraty gaýtadan işlemek tehnologiýasyny üstünlikli ösdürdi we bu “rewolýusiýa” çykarylyşy Prismlabyň tehnologiýa we önüm gözleginde öňdäki hatarda durandygyny görkezýär.

 • 2013

  · Awgust aýynda çalt seriýaly 3D printerler we degişli rezin materiallary üstünlikli çykaryldy

  · Dekabr aýynda Prismlab CE, RoHS-den geçdi

 • 2014

  · Prismlab “-okary tehnologiýaly kärhana” wezipesine bellendi

 • 2015

  · Maý aýynda Lingang topary bilen bilelikde Prismlab Şanhaý şäher häkimliginiň adam resurslary we sosial üpjünçilik býurosynyň 3D çaphana tehnologiýasy we amaly okuw binýadyny döretdi;

  · Awgust aýynda şäher partiýasynyň komitetiniň sekretary jenap Han we Şanhaý şäheriniň häkimi jenap Yangaň Prismlab şäherine hoşniýetlilik bilen baryp, geljekdäki ösüş strategiýamyz üçin çuňňur görkezmeler berdiler;

  · Noýabr aýynda Prismlab “Materialize” bilen strategiki hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.

 • 2016

  · Januaryanwar aýynda Prismlab RP400 “Taýwan Altyn Pin dizaýn baýragyny” aldy;

  · Awgust aýynda Prismlab “Iň köp görülýän senagat 3D printer üpjün edijisi 2015” hökmünde saýlandy;

  · Oktýabr aýynda RP400-iň dizaýny “iF Industrie Forum Design” baýragyna eýe boldy;

 • 2017

  · Sentýabr aýynda Prismlabyň özbaşdak işlenip düzülen fotopolimer rezinleri Şanhaý biomateriallary gözleg we synag merkezi tarapyndan tassyklandy;

  · Oktýabr aýynda “Prismlab” RP-ZD6A atly doly awtomatlaşdyrylan önümçilik ulgamyny resmi taýdan işe girizdi, maglumatlary ýerleşdirmekden gaýtadan işlemäge çenli doly awtomatlaşdyryşy amala aşyrdy.

 • 2018

  Noýabr aýynda Prismlab baş inisiator hökmünde “Milli Ylym we Tehnologiýa Esasy Taslamasynda” ýeňiji boldy we iki dünýä senagat ägirtleri “BASF” we “SABIC” bilen maliýeleşdiriş şertnamasyna gol çekdi.