• sözbaşy

Edu & Res

Edu & Res

Häzirki wagtda Angliýa, ABŞ, Japanaponiýa, Singapur, Awstraliýa, Gonkong we Taýwan, şeýle hem Hytaýyň Pekin, Şanhaý we Guanç Guangzhouou ýaly uly şäherleri 3D önümlerini uniwersitet şäherçesine hödürleýärler, ýörite 3D çaphanalary döredýärler, degişli kurslary hödürleýärler we mugallymlar üçin okuwçylar üçin innowasiýa bilimini öwretmek.

Soňky ýyllarda ýokary bilim hünärmenleriniň sany 3D çaphana tehnologiýasyny okuw ulgamy bilen birleşdirýän ajaýyp innowasiýa öwrediş tertibini öwrenýär.Bir tarapdan, 3D printeri kabul etmek, okuwçylaryň tehnologiýa ussatlygyny ýokarlandyryp, ylmy we tehnologiki sowatlylygyny ösdürip biler.Beýleki tarapdan, çap edilen 3D modeller okuwçylaryň döredijiligini ep-esli ýokarlandyryp we pikirlenişiň ösmegine kömek edip biler.

Häzirki wagtda okatmakda iň köp ulanylýan 3D çaphana tehnologiýalary esasan modeller ýasamak üçin ulanylýan SLA, FDM we DLP.Munuň tersine, DLP tehnologiýasy tehniki kämillik, çalt prototip kuwwaty, çalt gaýtadan işleýiş tizligi, gysga önümçilik sikli, kesiji ýa-da galyplardan gaça durmak, şeýle hem pes çykdajy çykdajylary we ş.m. üçin içerki we daşary ýurt uniwersitetleriniň bilim pudagynda giňden ulanylýar. Mundan başga-da, çylşyrymly gurluşly ýa-da adaty usullarda öndürilmeýän prototipleri ýa-da nagyşlary gurmak üçin onlaýn amallary we uzakdan dolandyrmakdan peýdalanmak mümkin.

surat11
surat10
surat12
surat13