• sözbaşy

Hyzmat borçnamasy

Hil

Hil kepilligi

“Prismlab” belli bir kepillik möhletinde ähli önümleriň böleklerini mugt saklamagy we çalyşmagy wada berýär.

Tehniki

Tehniki okuw

“Prismlab” müşderiniň talaplaryna esaslanýan mugt önüm maglumatlary, toplumlaýyn programma üpjünçiligi we iş resminamalary bilen üpjün edýär.

24gl-telefon24s

Satuwdan soň 24 sagat jogap

“Prismlab” müşderiniň önümiň hili, önümiň işleýşi ýa-da enjam we programma üpjünçiligi tehniki goldaw hyzmatlary baradaky günde 24 sagat arzalaryna jogap berýär.

Satuwdan soň hyzmat

13

Programma üpjünçiligini mugt täzelemek we kalibrlemek

Kepillik möhletinden soň tehniki hyzmat üçin diňe ätiýaçlyk şaýlarynyň bahasy alynýar. Satuwdan soňky hyzmat müşderi bilen habarlaşar we sitatany tehniki hyzmatyň hasabaty bilen üpjün eder.

123

Mugt ýalňyşlygy ýüze çykarmak

Bejeriş we maddy çykdajylaryň hemmesi kepillik möhletindäki kemçilikler üçin tölener

24

24 sagatlyk satuwdan soňky hyzmat gyzgyn telefon

0086-15026889663