• sözbaşy

Lukmançylyk

Dizaýn meýdany

Häzirki wagtda 3D çaphana tehnologiýasy ilkibaşda önümçilik döredijilik önümleriniň dizaýnynda, film we animasiýa, dynç alyş syýahatçylyk önümi, sanly neşir we beýleki pudaklarda ulanyldy.Onuň giňden ýaýramagy medeni we döredijilik pudagyna uly täsir eder.Tehnologiýanyň ösmegi we internetiň meşhurlygynyň artmagy bilen 3D çap etmek DIY üçin ähliumumy gural bolýar.Bu öňegidişlikleriň hemmesi diýen ýaly dizaýner we önüm öndüriji boldy we öndüriji bilen sarp edijiniň arasyndaky serhet hemişe bulaşyk.3D çap etmek ýönekeý adamlara döretmek, hyýal çäklerini doňdurmak, oýlap tapyş we döredijilik birnäçe adamyň artykmaçlygy bolan geçmişi öwürmek, ýönekeý adamlaryň şahsylaşdyrylan dizaýn pikirlenişine we aňlatma zerurlyklaryna düşünmek we milli döredijilige we döredijilige hakykatdanam ýetmek ukybyny berdi. .3D çap etmek bu köpçülikleýin paýhaslylygy doly ýerine ýetirýär we döredijilik dizaýnynyň aňlatmasyny has köp görnüşli, meşhur we erkin edýär.

surat1
surat2
surat3
surat4

Maksatnama

“Prismlab” patentlenen stereolitografiýa (SLA) 3D printerleriniň iň özüne çekiji aýratynlyklary bolan erkinlik, esasy geometriýadan başga-da ters konkaw, çyzgy, erkin görnüş ýaly çylşyrymly geometrik gurluşly dürli makalalary öndürmäge mümkinçilik berýär.

Unique Özboluşly dizaýnlary kanagatlandyrmak, dizaýnerleri “isleýän zadyňyzy almak” üçin önümçilik tehnologiýasy zynjyryndan hakykatdanam azat ediň.

Art Çeper eserleri döretmegiň täze görnüşleri, sungat resanrlaryny giňeltmek mümkin bolýar;

Wood Agaç ýaly keramika, daş oýma metal guýma ýaly çeper eserleriň materiallaryny öwürmäge kömek edip biler.Hakyky obýektlere esaslanýan ýokary wepaly 3d sanly model göçürmek we üýtgetmek dizaýnyny has amatly we täsirli edip biler.