• sözbaşy

Bäsdeşlik

a1

01

1. Dünýäniň aýratyn tehnologiýasyna eýe bolan Prismlab, 3D çap etmek bilen baglanyşykly 70-den gowrak patent gazandy;

02

2.Ultra-çalt tizlik, dünýädäki paralel SLA enjamlaryndan 5-10 esse çalt;

a2
a3

03

3. Özbaşdak öndürilen enjamlar we ýokary öndürijilikli fotopolimer rezin materiallary içerde we daşary ýurtlarda şuňa meňzeş önümlerden has arzan çykdajy edýär;

04

4.Ultra-ýokary takyklyk, 400 mm derejesinde 67μm ölçegde uly formatda çap etmäge mümkinçilik berýär;

a4
a5

05

5.Kuick partiýa maglumatlary import etmek, çap etmegiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin awtomatiki tertibi amala aşyrýar;

06

6. highokary hilli import edilýän ýagtylyk çeşmesi we esbaplary çalt tizlik bilen birlikde ýokary güýç bilen durnukly we ygtybarly öndürijilik döredýär.

a6