• sözbaşy

“Prismlab One Desktop 3D” printeri

Gysga düşündiriş:

1. “Prismlab”, mum we öl modellerini öndürmek üçin ulanylýan diş we şaý-sepler pudagy üçin özbaşdak döredilen ýokary takyklykly 3D printerdir.

2. 1920 * 1080 durulykda ýokary çözgütli 405nm optiki maşyn we DLP tehnologiýasyny kabul ediň.

3. Bu enjam, kompýutere birikmän işlemek ýönekeý we SD karta arkaly awtonom görnüşde çap edilip bilinýän duýgur ekran dolandyryşyny kabul edýär.

4. Dilimleme programma üpjünçiligi öz-özünden işlenip düzüldi.Logotipi sazlap, dongl goşup we möhletini gutarmak funksiýasyny düzüp bilersiňiz.

5. Kuwwatlylygy az sarp etmek, tutuş maşynyň güýji bary-ýogy 40W bolup, ýylylygy ýaýratmak üçin uzak wagtlap üznüksiz ulanyp bolýar.

6. Sarp edilýän zatlar bukjalarda satylmaýar we rezin güýçli köp taraply.Diňe 405nm 3D çap etmek üçin duýgur duýgur rezin ulanylyp bilner.

7. Bütin enjam 3 ýyl kepillendirilýär we bir ýyl mugt.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Jikme-jiklik1
Jikme-jiklik2
Jikme-jiklik4

Funksiýa

1. Texas Instruments DLP tehnologiýasy bilen 405nm ýagtylyk çeşmesi
2. Dürli rezinler bilen utgaşýar we ýagtylygyň intensiwligi we täsir ediş wagty programma üpjünçiligi tarapyndan sazlanyp bilner
3. Programma üpjünçiligi özbaşdak işlenip düzülendir we üpjün edijiniň programma üpjünçiligi awtorlyk hukugy bar
4. 5 dýuýmlyk duýgur ekran dolandyryşy, ähli hytaý interfeýsi
5. Oflayn çap etmegi goldaň
6. Çap etmegiň hilini üpjün etmek üçin z-ok import edilýän P-Level ýokary takyklyk modulyny kabul edýär

Arza

1. Şaý-sepler

programma1

2. Diş

amaly2

Parametrler

Görnüşi Prismlab Bir
Aralygy emele getirmek 144x81x120 (mm)
Çap etmegiň takyklygy XY: agşam 75 Z Z pm 20
Gatlak galyňlygy 0.02-0.1mm
Çap etmegiň usuly Oflayn çap etmek 、 USB fleş disk 、 çykyş çap
Arza Diş, şaý-sepler
Ekspozisiýa ýörelgesi DLP
Agram 20kg
Slze 320x300x750 (mm)
Naprýa .eniýe 220 WAK
Kuwwat 40W
Çap ediş materialy Fotopolimer Resin
Maglumatlaryň formaty STL 、 SLC 、 OBJ

Näme üçin Prismlab saýlamaly?

“Prismlab” iş stoly 3D printerinde çap etmegiň ýokary takyklygy, durnukly öndürijiligi we az ýeri bar.Diş senagatynda, şaý-sepler pudagynda we ş.m. ulanylyp bilner.Stol 3D printeri hökmünde, oturgyjyň gapdalynda 3D çap etmek üçin has köp kömek edip biler!“Prismlab” bir ýyl kepillik berip biler, satuwdan soňky işgärler bolsa düzedişden we ulanmakdaky dürli meseleleri çözmek üçin satuwdan soň hyzmat edip bilerler, ony aladalanman ulanyp bilersiňiz.

Gaplamak

gaplamak

  • Öňki:
  • Indiki: