• sözbaşy

“Prismlab ACTA-B” awtomatiki arassalaýjy deňleşdiriji maşyn

Gysga düşündiriş:

“Prismlab ACTA-B” awtomatiki arassalaýjy sazlaýjy kesmek maşyny, ýönekeý we owadan görnüşi bilen birleşdirilen metal korpusyna eýe.Akylly operasiýa programma üpjünçiligi bilen enjamlaşdyrylan, awtomatiki tutmagy, awtomatiki kesmegi we gurnama liniýasyny öndürýär.Işleýiş netijeliligi iki esse ýokarlandy we köpçülikleýin görünmeýän ortodontiki diş membranasynyň ortaça kesiş wagty 15 sekuntdanam az boldy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düşündiriş

Lazer markirleme, bir lazer bellik maşynynyň birnäçe kesiji maşyn bilen üpjün edip, çykdajylaryny tygşytlamak üçin öňünden amala aşyrylyp bilner.Gurnama liniýasynyň önümçiligini we 24 sagat üznüksiz işlemegi amala aşyrmak üçin bir enjamyň kesiş netijeliligini we önümçilik netijeliligini has-da ýokarlandyrmak üçin birnäçe enjam bilen birikdirilip bilner.

“Prismlab China Ltd.”, her bir enjam üçin satuwdan soňky hyzmat işgärlerini üpjün edip biljek, enjamlaryň gurulmagy we işe girizilmegi we degişli operatorlaryň taýýarlanylmagy we işinde dürli meseleleri çözüp bilýän doly satuwdan soňky hyzmat ulgamyna eýedir. müşderiniň enjamlarynyň kadaly işlemegini we kärhananyň kadaly işlemegini üpjün etmek üçin enjamlary we enjamlary bejermek.

Aýratynlyklary

1. highlyokary awtomatlaşdyrylan amal, bir adam işledip biler

2. Has ýokary kesiş takyklygy we ajaýyp işleýşi

3. Durnukly öndürijilik, şowsuz bolmak aňsat däl

4. Çykdajylary, wagty we güýji tygşytlaň

5. Işleýiş netijeliligini ýokarlandyrmak üçin gurnama çyzygyny döretmek üçin birnäçe toplum birikdirilip bilner

Arza

“Prismlab ACTA-B” awtomatiki arassalaýjy deňleşdiriji kesiş maşyny, esasan “Clear Aligner” -i gaýtadan işlemekde we öndürmekde ulanylýar.Diş galyndysyna basylan göze görünmeýän ortodontiki folga, ähli ortodontiki folga bilen kesilýär, ýokary derejeli laýyklyk we ýokary derejede özleşdirme derejesi bilen.

“Prismlab ACTA-B” awtomatiki arassalaýjy sazlaýjy kesmek enjamy has durnukly, çydamly we şowsuz bolmak aňsat däl.Aralyk tehniki hyzmatyň çykdajylaryny netijeli tygşytlap we kärhana has gowy girdeji getirip biljek has ösen önüm.

nusgalar3
nusgalar1

Parametrler

Haryt modeli ATCA-B
Ölçegi (l? W * H mm) 1500 * 1100 * 2000 (mm)
Agram 600 kg
Dolandyryş naprýa .eniýesi AC220V DC24V
Enjamyň güýji (Aksesuar güýji aýrylýar) 5kW
Giriş howa çeşmesiniň diametri Φ10
Giriş howa basyşy 0.4-0.6 (Mpa)
Wakuum basyşy -0.98-0.85 (Kpa)
Iş ýeriniň ölçegi (mm) 90 (mm)
Netijelilik W15 (bölek)
Daşky gurşaw temperaturasy -20 ° C-60 ° C.

Arza

programma3
amaly2

Jikme-jiklikler

Jikme-jiklik1
Jikme-jiklik4
Jikme-jiklik2
Jikme-jiklik5
Jikme-jiklik3
Jikme-jiklik6

  • Öňki:
  • Indiki: